Política de privadesa

Objecte de la política de privadesa

TEDxReus és el nom sota el que treballa l’Associació cultural per a la difusió d’idees tecnològiques, d’educació i disseny, amb CIF G55746747, la qual actua com titular, responsable, dinamitzadora i gestora de continguts d’aquest lloc web.

TEDxReus informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol, posa en coneixement de tots els usuaris la següent informació:

  • D’acord amb el previst en la normativa vigent, TEDxReus només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
  • La política de protecció de dades, podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que TEDxReus es reserva el dret a modificar aquest avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s’accedeixi als llocs web, així com a pràctiques del sector.
  • En els anteriors supòsits, TEDxReus anunciarà en aquest web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de TEDxReus que gestioni aquesta informació.

Informació sobre la voluntarietat de deixar les dades i les seves conseqüències

Voluntarietat

S’informa als usuaris del lloc web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes aquest lloc web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per TEDxReus i/o pel titular del lloc web, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular l’Associació cultural per a la ddifusiód’idees tecnològiques, d’educació i disseny podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació a l’usuari sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de les seves dades.

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

  • A l’atenció del responsable de seguretat. C. Doctor Abelló, 3, Planta 7, Porta 1, 43202 Reus, Tarragona

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a TEDxReus a l’adreça esmentada anteriorment o a hello@tedxreus.com.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant temps i amb que finalitat.

TEDxReus només sol·licita i tracta exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per TEDxReus i no pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses de cap tipus, excepte les necessàries per la prestació del servei sol·licitat per l’usuari i/o la gestió del web.

TEDxReus és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per TEDxReus amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

Amb quina finalitat

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si escau, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè TEDxReus pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

Compromís de l’usuari perquè les seves dades estiguin inscrits en un fitxer.

Al introduir les dades en alguna o algunes dels formularis de captació de dades implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en el web www.tedxreus.com.

Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment de l’usuari.

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a TEDxReus tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos TEDxReus col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

Baixa de la llista de distribució d’informació.

Ocasionalment, TEDxReus envia un correu electrònic confirmant la creació del compte nou creat pel client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquest web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu a hello@tedxreus.com.

Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut.

Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. TEDxReus no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem la empresa titular, dinamitzadora i gestora de continguts del web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Associació cultural per a la difusió d’idees tecnològiques, d’educació i disseny amb domicili al C. Doctor Abelló, 3, Planta 7, Porta 1, 43202 Reus, Tarragona, i amb la gestió del domini d’Internet www.tedxreus.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del mail hello@tedxreus.com.

Avís legal

Responsabilitat del lloc web

TEDxReus és el nom sota el que treballa l’Associació cultural per a la difusió d’idees tecnològiques, d’educació i disseny, amb CIF G55746747, la qual actua com titular, responsable, dinamitzadora i gestora de continguts d’aquest lloc web.

Concepte d’usuari

La utilització del web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest «Avís legal» en la versió publicada per TEDxReus en el mateix moment que l’usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present «Avís legal» en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el web, ja que poden produir-se modificacions.

Informació sobre els enllaços o links

TEDxReus no es fa responsable dels llocs webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i TEDxReus no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al web de TEDxReus ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar al web de TEDxReus com a l’accedir a la informació d’altres webs des del web de TEDxReus.

Informació sobre la utilització de galetes o cookies

En aquest web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l’ultima vegada que l’usuari visita el web.
  • Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita al web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a l’informació continguda. TEDxReus pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

TEDxReus ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquest web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i altra de venda de productes segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present web.

Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

TEDxReus declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, TEDxReus no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. TEDxReus no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que TEDxReus realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a l’informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de l’informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Dels continguts creats i generats per TEDxReus així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, es permès la còpia, distribució, comunicació i la còpia privada seguint la llicència CREATIVE COMMONS, 3.O (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca)

No obstant els logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes propietat de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web de TEDxReus, queden exclosos d’aquesta llicència d’ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

TEDxReus és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

TEDxReus en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se en la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn als llocs web de TEDxReus, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i veraç el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a TEDxReus per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a TEDxReus, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de TEDxReus.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, TEDxReus queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Confidencialitat del correu electrònic

Si rebeu missatges de correu electrònic de TEDxReus, heu de saber que aquests van adreçats exclusivament als seus destinataris i que poden contenir informació confidencial sotmesa al secret professional. Si en rebeu algun i no sou el destinatari final, us agrairem que ens ho comuniqueu i que el destruïu immediatament.