Patrimoni arqueològic de km0: el futur era (i és) ahir

Doctor en Història, especialitat Arqueologia, per la Universitat de Barcelona, on dona classes. També ha estat professor a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universidad Nacional de Chimborazo (Riobamba, Equador).

La seva recerca dins del GRAP (Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica) de la Universitat de Barcelona està orientada a l’estudi integral del període protohistòric a l’àrea de l’actual Catalunya, nord del País Valencià i comarques properes del Baix Aragó. Ha desenvolupat diversos projectes i estudis en relació amb contextos tant de la primera edat del Ferro com dels diversos períodes de la Cultura Ibèrica, però ha acabat centrant el seu interès en l’anàlisi del poblament d’aquests períodes a les terres de l’Ebre i sobretot del Sénia, on hi ha dut a terme més d’una trentena de campanyes d’excavació.

Destaca el seu interès per l’estudi dels sistemes d’integració sociopolítica de les comunitats protohistòriques a través de l’aplicació de principis teòrics i metodològics propis de l’Antropologia Social en la interpretació del registre arqueològic.