Mar Camacho. Amb el món a les nostres mans: reptes i tendències emergents per a l’educació del segle XXI

Per 23/10/2012Ponents
Mar Camacho

Mar CamachoLa forta irrupció dels dispositius mòbils i els mitjans de comunicació social en la nostra vida quotidiana ha transformat la manera en què ens comuniquem i ens relacionem, així com la manera en què aprenem i ensenyem. Les tecnologies mòbils han canviat la pròpia naturalesa del coneixement, la forma en què es distribueix i com s’hi accedeix. L’ús estès per part dels joves de telèfons mòbils, reproductors, tauletes, consoles i de tot tipus de dispositius dibuixen un panorama en el qual és possible crear i accedir a noves formes de coneixement, tot i que cal una base conceptual sòlida sobre la qual fonamentar el seu desplegament. D’ altra banda, els nostres estudiants -definits sovint com nadius digitals– demostren gran habilitat en el seu ús, la qual cosa afavoreix la proliferació d’eines socials que permeten noves formes d’expressió i nous llenguatges.

El Mobile Learning, l’aprenentatge basat en jocs, els mons virtuals en 3D i la realitat augmentada constitueixen algunes de les tendències emergents que ja tenen o tindran un impacte directe en l’àmbit educatiu, tal com han estat definides per l’Horizon Report del 2012. Aquestes tendències permeten la construcció del coneixement per part dels estudiants en diferents contextos i promouen la creativitat i la col·laboració. Cal doncs, conèixer les seves potencialitats educatives i ésser conscients de les noves estratègies i hàbits que poden desenvolupar.

En un món absolutament globalitzat, on es dilueixen les barreres entre allò formal i informal, allò real o virtual i on l’aprenentage pot tenir lloc en qualsevol lloc en qualsevol moment, es fa del tot necessari incorporar en el camp educatiu l’enorme potencial d’aquestes tecnologies i dispositius. Al llarg de la xerrada oferirem una panoràmica sobre aquestes tendències i abordarem alguns dels reptes que suposa ensenyar i aprendre en una societat mòbil.

Deixa un comentari